Smyčcové nástroje > Kontrabas > kontrabas a klavír

Pro mladé kontrabasisty jsme připravili skladby pro kontrabas a klavír: DVĚ BAGATELY PRO KONTRABAS & PIANO - Jiří Mindl, Hrátky hravé i dravé - rondo pro kontrabas a klavír.