Klávesové nástroje > Klavír - Piano > Noty v ladění C, Bb, Eb

Skladby a písně v těchto sešitech nejsou přesně určeny pro konkrétní nástroj. Jsou však určené pro skupiny hudebních nástrojů s laděním C, Bb, Eb.