Dechové nástroje > Klarinet > Sešit + Audio Online

Nabídka zahraničních titulů s kartou audio online. Book/download card je novinka pro všechny houslisty (nahrazuje CD nosič). Noty dodáváme včetně karty s kódem pro možnost stáhnutí MP3 náhledů a doprovodů k zakoupenému sešitu.